Monthly Archive: September 2018

Ambijentalni nastup Dramatuljaka na Hvaru

Pravi ambijentalni nastup Dramatuljaka (Hvar, 2017.) pred domaćom i turističkom publikom u Starom Gradu na Hvaru, na slasnom Festivalu salate  Na repertoaru su bile dramatizacije šala za djecu.  

Dramatuljci na Hvaru (ljeto 2017.)

Hvar je poznat kao otok na kojem sunce ne silazi s neba, kao ni radost s lica djece koja su deset tjedana s puno žara sudjelovala u dramskim radionicama Dramatuljci u Starom Gradu. Svi su oni bili na pozornici – kao ribe u vodi.