Dramatuljci

Adresa održavanja radionica: Zelengaj 29A

Mobitel: 099 7901 899

e-mail: info@dramatuljci.com

IBAN: HR6924840081107440250

OBRT DRAMATULJCI, VL. DRAGANA VUČIĆ ĐEKIĆ, SJEDIŠTE: PLOTNIKOVA 3, 10000 ZAGREB