Dramatuljci su na kraju prvoga ciklusa dramskih radionica izveli predstavu Careva nova frizura (autor Justin McCory Martin). Riječ je o humorističnoj obradi poznate bajke Carevo novo ruho. Predstava govori o caru koji vlada velikom zemljom i koji ima jednu veliku tajnu: ćelav je. Ne želi da itko sazna da nema ni jedne dlake na glavi. Stoga nosi perike, sve dok mu jedan lukavi trgovac ne proda šampon „Nova kosa danas“. Car povjeruje da mu je doista od šampona narasla nova kosa, a svi drugi mu se dodvoravaju i govore ono što misle da bi car htio čuti. Svi se dive carevoj nepostojećoj novoj kosi, svi osim dječaka koji će mu na kraju jedini reći istinu. Dramatuljci su u komediju unijeli jedan novi lik – dvorske lude koja ima zadaću zabavljati i oraspoložiti kralja.

Komedije pobuđuju pozitivne emocije poput sreće, radosti, zadovoljstva, ugode. Razvijanje i poticanje smisla za humor posebno doprinosi emocionalnom, intelektualnom i društvenom razvoju djece. Nadalje, humor potiče djecu na jedan istraživački odnos prema stvarnosti, djeca koja nauče posredstvom humora kritički promišljati neće biti podložna raznim oblicima manipulacije. Naprotiv, djeca koja imaju smisao za humor će imati izražane vlastite stavove koji nisu konvencionalni, imat će originalne i nove ideje. Sposobnost djeteta da izađe iz zadanih mentalnih okvira odnosno da razmišlja izvan kutije znak je emocionalne inteligencije. Poticanjem smisla za humor zapravo potičemo djecu na kreativno i kritičko razmišljanje i slobodno izražavanje vlastitih stavovova i emocija. Humorističan stav u odnosu na neki problem pomaže da taj problem izgleda manje strašno i da ga se sagleda u pozitivnom svjetlu. Uza sve ove razloge, najvažnije je da humor i smijeh opuštaju i zabavljaju, i djecu i roditelje J

 

U predstavi Careva nova frizura igraju:

Car – Hanna Ocvirk

Savjetnik – Patrik Stilinović

Dvorska luda – Roko Štokić

Trgovac – Ivor Trontl

Frizer – Lara Ćuk

Dječak – Lara Ćuk